Log on to environdec

Introduction to EPD (Swedish)

Exempel på EPD från bland annat NCC, Mölnlycke Health Care, Saint-Gobain Byggprodukter och Vattenfall.

Miljövarudeklarationer (EPD)

EPD står för Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration. I en miljövarudeklaration redovisas miljöpåverkan från en produkt – antingen en vara eller en tjänst – över hela dess livscykel.

Det Internationella EPD®-systemet administreras av EPD International AB i Sverige och är tillämpligt för organisationer runt om i världen som vill redovisa sina produkters miljöinformation på ett trovärdigt och transparent sätt.

Kontakt

Kontakta gärna Sekretariatet om du har några frågor om det Internationella EPD®-systemet, EPD:er, Klimatdeklarationer eller PCR:er.

Mer information