Sandwichvägg typ HSW 280 ECO 60

Product information

Sandwichvägg används främst som yttervägg och består av en bärande innerskiva samt isolering . Innerskivan är gjuten vilket ger en slät yta, redo att beläggas med gips och med låga krav på efterarbete. Den yttre Isoleringen kan varieras i olika tjocklekar beroende på önskad värmeisolering, men för denna LCA definieras den som en tjocklek. Sandwichväggen är förberedd med hål och genomföringar för ventilationskanaler och el. Transporten till byggplatsen sker till största delen med lastbil eller tåg från tillverkningsanläggningen i Ucklum.

Betongen är 100% återvinningsbar, vilket skapar möjlighet att minska miljöpåverkan genom att minska behovet av nya råmaterial. Baserat på den europeiska avfallshierarkin kan betongen för närvarande återvinnas som fyllnadsmaterial eller ballast medan armeringen kan återvinnas som stål. Dessutom innehåller betongen inga farliga kemiska ämnen för hälsa eller miljö. Bindemedlet i betongen består av ca 63% mald granulerad masugnsslagg (GGBS) i snitt och portlandcement med medelhög och hög tidig hållfasthet (CEM I 52,5 R).

Elementen tillverkas i fabriken genom att råmaterialen till betongen blandas och gjuts i formar tillsammans med armering. De härdar sedan innan de transporteras till kunden.

Detailed information

Registration number:
EPD-IES-0010567:001 (S-P-10567)
Status:
Valid
PCR:
2019:14-c-PCR-003
En15804 Compliant:
Yes
Registration date:
October 19, 2023
Valid until:
October 19, 2028
Geographical scopes:
Nordic countries
LCA practitioner:
Viktor Hakkarainen

EPD Owner

Logotype
Company Name:
Skandinaviska Byggelement AB
Country:
Sweden
Contact:
Website:

Other documents

Included products in this EPD

Sandwichvägg typ HSW 280 ECO 60 

Use this QR code to link directly to this page
QR CodeEPD International