Skalvägg ECO 50

Product information

Skalvägg används som inner- och ytterväggar i alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion. Skalväggen består av två förarmerade betongplattor som binds samman med ingjutna armeringsjärn. Väggen är halvprefabricerad och gjuts på plats. Väggen kan med fördel kombineras med stödlager för plattor eftersom ramen kan gjutas ihop i sekvens. Skalväggens ytterpaneler är gjutna och ger en slät yta, redo för fyllning, med litet behov av efterarbete. Väggen tillverkas med utvalda gjutgods och levereras förberedd för el och ventilation. Transporten till byggarbetsplatsen sker till största delen med lastbil från tillverkningsanläggningen i Ucklum.

Betongen är 100% återvinningsbar, vilket skapar möjlighet att minska miljöpåverkan genom att minska behovet av nya råmaterial. Baserat på den europeiska avfallshierarkin kan betongen för närvarande återvinnas som fyllnadsmaterial eller ballast medan armeringen kan återvinnas som stål. Dessutom innehåller betongen inga farliga kemiska ämnen för hälsa eller miljö. Tekniska specifikationer för produkterna finns i tabell 1, medan foton av sandwichelementet visas i figur 2. Bindemedlet i betongen består av ca 50% mald granulerad masugnsslagg (GGBS) i snitt och portlandcement med medelhög och hög tidig hållfasthet (CEM I 52,5 R).

Elementen tillverkas i fabriken genom att råmaterialen till betongen blandas och gjuts i formar tillsammans med armering. De härdar sedan innan de transporteras till kunden.

Detailed information

Registration number:
EPD-IES-0010549:001 (S-P-10549)
Status:
Valid
PCR:
2019:14-c-PCR-003
En15804 Compliant:
Yes
Registration date:
October 19, 2023
Valid until:
October 19, 2028
Geographical scopes:
Nordic countries
LCA practitioner:
Viktor Hakkarainen

EPD Owner

Logotype
Company Name:
Skandinaviska Byggelement AB
Country:
Sweden
Contact:
Website:

Other documents

Included products in this EPD

Skalvägg ECO 50

Use this QR code to link directly to this page
QR CodeEPD International