Autoclaved Aerated Concrete (AAC)

S-P-01804 Image 2.jpgS-P-01804 Image 1.jpg

Product information

(EN)

About Company
The company, Gaziantep Ytong, the first foreign capital joint venture of SANKO group, was established in 1997 on partnership of Turk Ytong, Ytong International and SANKO group companies.

The company started the production in 1998 in Gaziantep, on 80.000 m2 area, 10.000 m2 of this covered. The production is made with the most advanced and unique  technology  in Gaziantep Ytong , one of the five plants of Ytong in Turkey.

In Gaziantep Ytong, autoclaved aerated concrete and reinforced aerated building material production made according to TS EN 771-4 and TS 453 standards, there are production of  G2/04 ve G4/06 building blocks, reinforced materials, ytong bonding adhesives, Alsecco plaster and Masterkim construction chemicals. Gaziantep Ytong, producing materials having the properties of modern construction Technologies, has the capacity of 450.000 m3 per year as a block material. The company has TS EN ISO 9001 Quality, TS 18001 Safety and TS 14001 Enviroment  management certificates and CE marking, fullfills the 13% of Turkey autoclaved aerated concrete production capacity.

The name of ytong is identified with the modern buildings, constructed by autoclaved aerated concrete blocks and known with constant and relaible image all over the World. Ytong brand   has the highest production capacity of autoclaved aerated gas concrete in the world totally in 21 countries and 77 plants, took part of best known brands of this century in October 2009 , in Germany.

Product description
The products mentioned are unreinforced building blocks in various formats made of autoclaved aerated concrete /TS EN 771-4: 2011/. AAC belongs to the porous steam-cured light-weight concrete group. The ground quartzite is mixed with gypsum, cement, quicklime and recycled AAC materials (slurry and powder) that has been reduced to small pieces, adding water and aluminum powder, in a mixer, until it becomes a watery suspension. It is then poured into a casting mould. The aluminum reacts in an alkaline milieu. Thus, gaseous hydrogen is formed which creates pores in the mass and escapes without leaving any residue. The pores usually have a diameter 0.5- 1.5 mm and are filled exclusively with air. After setting once, semisolid raw blocks are created, from which the autoclaved aerated concrete building components are then cut with high precision. The formation of the final qualities of the building component occurs during the subsequent steam-curing over 5 to 12 hours at approximately 190˚ C with approximately 12 bar pressure in steam pressure kettles or autoclaves, as they are called. The used substances create calcium hydro silicates, which correspond to the naturally occurring mineral tobermorite. The reaction of the material is complete when removed from the autoclave. Therefore, the reaction does not take as long as the hardening of concrete. Once the steaming process is complete, the steam is used for other autoclave cycles. AAC blocks are then piled onto wooden pallets and shrink-wrapped in polyethylene wrap.

(TR)

Firma Tanımı
Türk Ytong, Alman Ytong Holding International ve Sanko Holding ortaklığında 1997 yılında kurulan Gaziantep Ytong, Sanko'nun yabancı sermaye ortaklığı yaptığı ilk kuruluşudur.

Gaziantep'te 10.000 m2'si kapalı olmak üzere, toplam 80.000 m2 alanda kurulan Gaziantep Ytong, 1998 yılında üretime başlamıştır. Ytong'un Türkiye'deki 5 tesisinden biri olan Gaziantep Ytong'da, en gelişmiş yapım ve benzersiz yapım teknolojisi ile YTONG markası adı altında üretim yapılmaktadır.

TS EN 771-4 Gazbeton Kagir Birimler ve TS 453 Donatılı Gazbeton Yapı Elemanları standartlarına uygun üretim yapan Gaziantep Ytong'da; G2/04 ve G4/06 Donatısız Blok, Donatılı Yapı Elemanları ve Ytong Örgü Tutkalı, Alsecco Hazır Sıva ve Masterkim Yapı Kimyasalları üretilmektedir. Modern çağın yapı malzemesinde bulunması gereken özellikleri taşıyan ürünler üreten Gaziantep Ytong'un kapasitesi blok malzeme olarak yılda 450.000 m3'tür. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belgesi, 14001 Çevre Yönetim sistemleri belgesi ve CE belgesi sahibi olan Gaziantep Ytong Türkiye gazbeton üretim kapasitesinin % 13'ünü karşılamaktadır.

Ytong adı gazbetonla inşa edilen çağdaş yapı sistemleriyle özdeşleşmiş olup, tüm dünyada değişmez ve güvenilir bir imajla tanınmaktadır.21 ülkede 77 fabrika ile dünyanın en yüksek üretim hacmine sahip gazbeton üreticisi ve yaygın yapı malzemesi markası olan Ytong, Ekim 2009'da Almanya'da yüzyılın en tanınmış markaları arasında yerini almıştır.

Ürün tanımı
Söz konusu ürünler, çeşitli boyutlarda gazbetondan üretilmiş donatısız yapı bloklarıdır (TS EN 771-4: 2011). Gazbeton, gözenekli buhar kürü uygulanmış hafif beton grubuna aittir. Öğütülmüş kuvarsit, alçı taşı, çimento, kireç ve öğütülmüş geri dönüştürülen gazbeton malzemelerle (çamur ve toz) birlikte karıştırılır. Karışım, su ve aluminyum tozu ilave edilerek homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Ardından, elde edilen karışım, kalıba dökülür. Aluminyum, alkali ortamda reaksiyona girmeye başlar. Böylece ortaya çıkan hidrojen gazı, kütle içinde gözenekler oluşturur ve hiçbir kalıntı bırakmadan kütleyi terkeder. Çapları genellikle 0,5-1,5 mm olan gözenekler hava ile dolar. Çimento priz almaya başladıktan sonra yarı katı ham bloklar ve bu bloklardan yüksek hassasiyetle kesim sonrası gazbeton yapı malzemeleri oluşturulur. Yapı bileşenleri nihai halini, otoklav adı verilen ünitelerde, yaklaşık 12 bar basınç altında 190˚ C’ de yaklaşık 5-12 saat boyunca buhar kürü uygulaması ardından alır. Kullanılan malzemeler, doğal olarak bulunan bir mineral olan tobermorite eşdeğer kalsiyum hidro silikatları oluşturur. Otoklavdan çıktığında malzemenin reaksiyonu tamamlanır. Bu nedenle reaksiyon, betonun sertleşmesi gibi uzun sürmemektedir. Kürleme prosesi tamamlanınca, çıkan buhar diğer otoklav döngülerinde tekrar kullanılır. Gazbeton bloklar daha sonra tahta paletler üzerine istiflenir ve polietilen ambalajla shrinklenir.

Detailed information

Registration number:
S-P-01804
Status:
Registered
Registration date:
April 1, 2020
Valid until:
March 31, 2025
Geographical scopes:
Global

Company information

Company Name:
Gaziantep Ytong
Country:
Turkey
Contact:
Website:

Included products in this EPD

Use this QR code to link directly to this page
QR Code