Coated Spiral Welded Steel Pipe

S-P-01308 Image 1

Product information

About Company
Launching its spiral welded steel pipe production in 1983, the Company integrated with the Ceceli Group in 1990. Developing still its product ranges neat to the ever increasing customer demands, Emek Boru is committed to leveraging the quality of its production up to the highest attainable grade, through a variety of investments it makes on production technologies and its human resources. Emek Boru has an annual production capacity of 82 000 tons.

Şirket Hakkında
Spiral kaynaklı çelik boru üretimine 1983 yılında başlayan Emek Boru, 1990 yılında ise Ceceli Grubu bünyesine katılmıştır. Gelişen müşteri taleplerine bağlı olarak ürün yelpazesini geliştiren Emek Boru, üretim teknolojisine ve insan kaynaklarına yapılan yatırımlarla ürün kalitesini en üst noktaya taşımayı temel ilke edinmiştir. Emek Boru yıllık 82 000 ton üretim kapasitesine sahiptir.

Coated Spiral Welded Steel Pipe
Coated Spiral Welded Steel Pipes manufacture according to customer request and coating material may be vary depending on the field of application. Field of Applications of Steel Pipes are Crude Oil Pipelines, Natural Gas Pipelines, Water Supply Lines, Foundation Piles, Industrial Pipeline Networks, Steel Structures, Refineries and other Special Purpose Applications.

Bare Spiral Welded Steel Pipe production start with coil to pipe forming. Formed pipe continue with internal and external welding. After than sizing or cutting process, the bare pipes becomes ready for use. When any coating process is needed, the formed pipe is transferred to the coating plant for coating. Coating materials are epoxy, polythene and concrete. Suitable coating materials depending on the field of application apply to internal or external surface of bare pipe.

Kaplamalı Spiral Kaynaklı Çelik Borular
Kaplamalı Spiral Kaynaklı Çelik Borular müşterin talep ettikleri özelliklere göre üretilir ve kaplamalar borunun uygulama alanına göre değişebilir. Petrol ve doğalgaz hatlarında, su boru hatlarında, endüstriyel boru ağlarında, çelik yapılarda kullanılan Kaplamalı Spiral Kaynaklı Çelik Borular, bunların dışında çeşitli amaçlarla da kullanılabilmektedir.

Kaplamalı Spiral Kaynaklı Çelik Boruların üretimi, çıplak boru için çelik bobinin boru formuna getirilmesi ile başlar. Spiral şekilde boru formatına sokulan çeliğe içten ve dıştan kaynak uygulanır. Boyutlandırma işlemlerinin ardından boru, kaplama tesisine gönderilir. İhtiyaca göre epoksi, polietilen veya beton kaplamalar boruya uygulanarak, kullanıma hazır hale getirilir.

Detailed information

Registration number:
S-P-01308
Status:
Registered
Registration date:
August 27, 2019
Valid until:
August 26, 2024
Geographical scopes:
Global

Company information

Company Name:
Emek Boru
Country:
Turkey
Contact:
Website:

Included products in this EPD

Use this QR code to link directly to this page
QR Code