Klimatdeklaration

En single-issue EPD klimatdeklaration fokuserar på en enda miljöpåverkanskategori.

Att publicera en single-issue av EPD innebär att Sekretariatet utarbetar en klimatsdeklaration på en sida baserat på EPD. En klimatdeklaration är avsedd att användas som komplement till EPD:en och kommer att hänvisa till EPD:en för information om andra miljöpåverkanskategories. Klimatdeklarationen publiceras tillsammans med den ursprungliga EPD:en.

Den mest populära EPD:en för enstaka nummer är Klimatdeklarationen, som endast deklarerar koldioxidavtrycket uttryckt som Global Warming Potential (GWP) i koldioxidekvivalenter (CO2) av produkten. Det är anpassat till ISO 14067 för beräkning av koldioxidavtryck, medan det hänvisar till den faktiska EPD för mer information om andra effekter.

För att publicera en single-issue EPD är det obligatoriskt att ha en fullständig EPD.

Bakgrund

Klimatdeklarationer introducerades av det Internationella EPD Systemet 2007 och fick då benämningen ”single-issue EPD”. Detta begrepp klargör att en klimatdeklaration är en EPD, men att informationen fokuserar på produktens klimatpåverkan.

Den internationella lanseringen av klimatdeklarationer skedde samtidigt som ISO-standarden 14067 om klimatfotavtryck (Carbon Footprint) publicerades och hamnade därför lite i skuggan av marknadens intresse för denna nya standard. Allteftersom användningen av ISO 14067 ökade framkom emellertid att den inte gick att använda för olika viktiga tillämpningar där marknaden kräver gemensamma och öppet tillgängliga beräkningsregler, jämförbarhet av resultaten och tredjepartsgranskning av LCA-kalkylerna. Det är just dessa egenskaper som EPD-systemets klimatdeklarationer erbjuder.

Det internationella EPD Systemet försökte varumärkesregistrera benämningen klimatdeklarationer i samband med lanseringen, vilket inte godkändes då det anses vara en ”allmän term”. Tyvärr kan därför andra typer av klimatdeklarationer förekomma på marknaden men uppbyggda på ett annat sätt som gör att de inte går att tillämpa på samma sätt som det som karakteriserar en klimatdeklaration. Av denna använder vi termen ”EPD klimatdeklaration” för det som gäller för ”originalverktyget”.

Det internationella EPD Systemet har registrerat två domänadresser för att säkerställa möjligheten att beskriva vad som menas med en EPD klimatdeklaration – en se-domän på svenska och en com-domän på engelska.

Innebörden av en EPD klimatdeklaration

EPD klimatdeklaration baseras på samma beräkningsmetodik, verifiering och presentationsformat som för en EPD. EPD klimatdeklaration har samma egenskaper som en EPD. Dessa sammanfattas nedan.

Viktiga egenskaper för en EPD klimatdeklaration

Vad kan EPD klimatdeklarationer användas till

EPD klimatdeklaration kan användas för ett stort antal tillämpningsområden, exempelvis:

  • Intern kunskapsuppbyggnad
  • Underlag för utveckling av klimatanpassade produkter
  • Underlag för interna strategival
  • Underlag för egna klimatanpassade inköp
  • Beskrivning av det egna samlade klimatarbete i årsredovisningar m.m.
  • Underlag för olika former av marknadsföring

Härtill kan tillföras att den kartläggning av material- och energiflöden som sker i den s.k. inventeringsanalysen möjliggör beräkningar av de klimatfördelar ökad återvinning och återbruk kan föra med sig i samband med arbete med cirkulär ekonomi och underlag i cirkulär upphandling genom s.k. cirkularitetsdeklarationer.
Mer information om cirkularitetsdeklarationer går att finna här

Lagen om klimatdeklarationer för byggnader

En lag om klimatdeklarationer för byggnader kommer att införas i början av 2021. Den bygger på andra utgångspunkter än de som ingår i EPD klimatdeklarationer. Det internationella EPD®systemet har granskat och kommenterat lagen utifrån möjligheten att lagen kunde ha utgått från EPD klimatdeklaration.
En analys om lagen om klimatdeklarationer för byggnader går att finna här

Sök efter EPD klimatdeklarationer

Följ denna länk för att söka efter EPD klimatdeklarationer