Log on to environdec

Hot-dip Galvanized Steel Gantries

 • S-P-01676 Image 1.jpg
 • S-P-01676 Image 2.jpg

Product information

(ENGLISH)

Hot-dip Galvanized Steel Gantries
Gantry structures are used for guiding the power conductor from dead-end tower near substation to the electrical equipments in a substation. This structure consist of a number of columns and girder beams, which depend on number of circuits of the line. Gantry structures are manufactured in the forms of steel lattice or pole type, column-beam support, type A welded columns, welded supports, H/I or pipe/box welded supports and, are delivered as galvanized.

Mitaş Industry
MİTAŞ Industry Inc., a MİTAŞ Group company, operates on a global scale in the business of engineering and manufacturing of towers, poles and high masts for power transmission and distribution, solar, telecommunication, lighting, and transportation infrastructure.

Headquartered in Ankara, MİTAŞ Industry has the following manufacturing facilities located in Turkey and Italy:

 • Lattice tower manufacturing factories in Ankara and İzmir, Turkey, with annual capacity of 180.000 mt production and 175.000 mt galvanizing,
 • Pole and high mast manufacturing factories in Ankara, Turkey and in Siderpali, Italy with annual capacity of 45.000 mt production,
 • Plate fabrication factory in Ankara, Turkey, with annual capacity of 14.400 mt production and 32.000 mt galvanizing,
 • Welding factory in Ankara, Turkey, with annual capacity of 6.000 mt production,
 • Galvanizing factory in Ankara, Turkey, with annual capacity of 120.000 mt galvanizing,
 • Powder coating factory in Ankara, Turkey, with annual capacity of 12.000 mt coating.

All factories are certified to the latest versions of ISO 9001 quality, ISO 14001 environment and ISO 45001 to meet the most stringent standards. Some factories have CE, welding and other certificates, as well. The Company has an annual turnover of 200,000,000 USD and employs 1,300 qualified employees. MİTAŞ Industry delivered its products to over 135 countries in 5 continents and widened its customer portfolio across the world constantly, being long term preferred business partner by the utilities in many countries.

 

(TURKISH)

Trafo Merkezleri için Galvanizli Çelik Yapı
Çelik direkler, elektirk enerjisini trafo merkezinin yakınındaki kuleden trafo merkezindeki elektrik ekipmanlarına yönlendirmek için kullanılır. Bu yapı, hattın devre sayısına bağlı olarak değişen birkaç sütun ve kirişe sahiptir. Portal yapılar çelik kafes veya direk tipi, kolon kiriş desteği, A tipi kaynaklı kolonlar, kaynaklı destekler, H / I veya boru / kutu kaynaklı destekler şeklinde üretilir ve galvanizli olarak teslim edilir.

MİTAŞ Endüstri
Bir MİTAŞ Grubu şirketi olan MİTAŞ Endüstri A.Ş., enerji iletimi ve dağıtımı, güneş enerjisi, telekomünikasyon, aydınlatma ve ulaşım altyapısı için kule ve yüksek direk imalatında ve mühendisliğinde küresel ölçekte faaliyet göstermektedir.

Merkezi Ankara'da bulunan MİTAŞ Endüstri, Türkiye ve İtalya'da bulunan aşağıdaki üretim tesislerine sahiptir:

 • Yıllık 180.000 ton üretim ve 175.000 ton galvanizleme kapasitesine sahip, Ankara ve İzmir'deki kafes tip enerji iletim ve dağıtım hatları direkleri üretim fabrikaları,
 • Yıllık 45.000 ton üretim kapasiteli Ankara, Türkiye ve İtalya’da bulunan Siderpali'deki direk imalat fabrikaları,
 • Yıllık 14.400 ton üretim kapasitesi ve 32.000 ton galvanizleme kapasitesine sahip Ankara'da bulunan levha üretim fabrikası,
 • Yıllık 6.000 ton üretim kapasitesine sahip Ankara’da bulunan kaynak fabrikası,
 • Yıllık 120.000 ton galvanizleme kapasitesine sahip Ankara'da bulunan galvanizleme fabrikası,
 • Yıllık 12.000 ton kaplama kapasitesine sahip Ankara'da bulunan toz boya fabrikası.

Tüm fabrikalar en sıkı standartları karşılamak için ISO 9001 kalite, ISO 14001 çevre ve ISO 45001 en son sürümlerine göre sertifikalandırılmıştır. Bazı fabrikalar CE gibi sertifikalara da sahiptir. Şirket'in yıllık cirosu 200.000.000 USD'dir ve 1.300 nitelikli çalışanı istihdam etmektedir. MİTAŞ Industry, ürünlerini 5 kıtada 135'in üzerinde ülkeye ulaştırmakta ve dünyadaki müşteri portföyünü sürekli genişletmektedir. Ayrıca birçok ülkede kamu hizmetleri tarafından uzun vadeli tercih edilen iş ortağı olmuştur.

Detailed information

Registration number: S-P-01676
Publication/issue date: 2019-11-11
Valid until: 2024-11-10
Verified by: Vladimír Kočí
Reference PCR(s): PCR 2012:01 Construction products and construction services (EN 15804:A1)
Geographical scope: Global
EN 15804: This EPD is compliant with EN 15804

Company information

Mitaş Industry
Company name: Mitaş Industry
Country: Turkey
Contact: Selda Gülabi
Management systems: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

More EPD from Mitaş Industry

Download QR Code

QR code for Hot-dip Galvanized Steel Gantries