Log on to environdec

Klimatdeklarationer

Exempel på Klimatdeklaration för mjölk från Granarolo

Klimatdeklarationer

En Klimatdeklaration är ett frivilligt dokument som beskriver en produkts klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Det kan tas fram om företaget tagit fram en tredjepartsgranskad miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) för samma produkt.

www.environdec.com finns det mer än 1100 EPD:er att ladda ner för en rad olika produktgrupper.

Mer information om klimatdeklarationer finns på denna sida.