Vad är en EPD? - Environmental Product Declarations

Logga in på Environdec

Vad är en EPD?

En EPD (Environmental Product Declaration; miljövarudeklaration) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Att det finns en EPD för en produkt betyder inte att den deklarerade produkten är miljömässigt fördelaktigt jämfört med alternativen - det är bara en transparent deklaration av produktens miljöprestanda.

Den relevanta standarden för EPD är ISO 14025, där de kallas "typ III miljödeklarationer". En typ III miljödeklaration tas fram och registreras inom ett program, t.ex. det Internationella EPD® -systemet, där namnet EPD används.

En EPD  har många olika användningsområden, bland annat offentlig upphandling och certifiering av byggnader. Typ III miljödeklarationer som koncept utvecklades för att primärt användas mellan företag (B2B) men dess användning i kommunikation mot konsumenter (B2C) utesluts inte.

Alla EPD:er registrerade inom det Internationella EPD® -systemet finns publikt och gratis att hämta via funktionen Sök EPD på denna hemsida.

Read More about EPDs

 • Kerakoll

  Kerakoll2018-04-13

  Kerakoll is a leading manufacturer of materials and services in the applied chemical sector for building applications. The company has been focusin...

  Läs hela artikeln

 • Registering EPDs was the last step for Granarolo

  Registering EPDs was the last step for Granarolo2014-12-05

  Granarolo high quality milk in PET bottles was the first fresh milk product in the world to receive a certified Environmental Product Declaration....

  Läs hela artikeln

 • For Bombardier EPD are a transparent way to communicate their environmental impact

  For Bombardier EPD are a transparent way to communicate their environmental impact2014-12-05

  Bombardier is the world’s leading manufacturer of both planes and trains. Their history goes back to the 1930’s, when their founder built a “snow...

  Läs hela artikeln