Logga in på Environdec

Vad är en EPD®?

En EPD® (Environmental Product Declaration; miljövarudeklaration) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Att det finns en EPD® för en produkt betyder inte att den deklarerade produkten är miljömässigt fördelaktigt jämfört med alternativen - det är bara en transparent deklaration av produktens miljöprestanda.

Vad betyder ®?

EPD®-logotypen och förkortningen EPD® är registrerade varumärken inom EU och kan därför enbart användas för certifierade miljödeklarationer i det Internationella EPD®-systemet.

Den relevanta standarden för EPD är ISO 14025, där de kallas "typ III miljödeklarationer". En typ III miljödeklaration tas fram och registreras inom ett program, t.ex. det Internationella EPD® -systemet, där namnet EPD® används.

En EPD®  har många olika användningsområden, bland annat offentlig upphandling och certifiering av byggnader. Typ III miljödeklarationer som koncept utvecklades för att primärt användas mellan företag (B2B) men dess användning i kommunikation mot konsumenter (B2C) utesluts inte.

Alla EPD:er registrerade inom det Internationella EPD® -systemet finns publikt och gratis att hämta via funktionen Sök EPD på denna hemsida.

Read More about EPDs

 • Kerakoll

  Kerakoll2017-10-20

  Kerakoll is a leading manufacturer of materials and services in the applied chemical sector for building applications. The company has been focusin...

  Läs hela artikeln

 • Trafikverket

  Trafikverket2014-12-05

  Trafikverket is responsible for the overall long-term infrastructure planning of road, rail, sea and air transport in Sweden. Since a few years the...

  Läs hela artikeln

 • For Bombardier EPD are a transparent way to communicate their environmental impact

  For Bombardier EPD are a transparent way to communicate their environmental impact2014-12-05

  Bombardier is the world’s leading manufacturer of both planes and trains. Their history goes back to the 1930’s, when their founder built a “snow...

  Läs hela artikeln