Logga in på Environdec

Vad är en PCR?

Exempel på PCR-dokument

Vad är en PCR?

Sök efter PCR:er

Alla PCR:er i det Internationella EPD®-systemet går att hitta här.

För att leva upp till marknadens krav för olika tillämpningar måste EPD:er leva upp till strikta metodkrav. EPD:er förväntas t.ex. vara adderbara över en hel levetantörskedja och möjligheten att jämföra två EPD:er. För att nå detta måste gemensamma och harmoniserade beräkningsregler tas fram.

Eftersom olika typer av produkter skiljer sig åt tas dessa regler tas fram för varje produktkategori för sig. Dessa dokument kallas Produktspecifika regler (Product Category Rules, PCR), och ger kompletterande och mer utförlig information än de mer generella programinstruktionerna.

Eftersom handel sker över nationsgränserna så finns det ett behov av att innehållet i PCR-dokument harmoniseras internationellt. PCR:er som tas fram inom det Internationella EPD®-systemet skrivs därför på engelska och måste genomgå en konsultation där en bred internationell målgrupp bjuds in.