Logga in på Environdec

Produktspecifika regler (PCR)

Produktspecifika regler (Product Category Rules; PCR) sätter krav för EPD:er för en viss produktkategori. De är viktiga för miljödeklarationer eftersom de ger transparens och jämförbarhet mellan olika EPD:er som baserats på samma PCR. På denna sida kan du ladda ner PCR:er (gratis; men kräver registrering), delta i utveckling av nya PCR:er och ge kommentarer på PCR:er som är ute på öppen konsultation.

Konsultation
Under utveckling
Nyligen publicerade

Copyright of PCRs

Product Category Rules on this page are © The International EPD® System, if nothing else has been specified. The use of the PCRs for any other purpose than to develop and register EPD®s in the International EPD® System are subject to approval by the Secretariat, which may be contacted at info@environdec.com.