Logga in på Environdec

Internationella EPD®-systemet

En EPD® (Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration) är ett verifierat och registrerat dokument för kommunikation av en produkts miljöprestanda över dess livscykel.

 

Det Internationalla EPD®-systemet, med ursprung i Sverige, är ett globalt program för miljödeklarationer enligt standarderna ISO 14025 och EN 15804. I vår databas finns idag mer än 750 EPD:er tillgängliga från företag i 37 länder.

Nya produkter som fått EPD märkning